Slide
S i l n o p r ú d

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sú pripravení na prácu v elektrotechnických firmách, po nadobudnutí praxe aj ako živnostníci, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu...

Slide
S l a b o p r ú d

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sú pripravení na prácu v elektrotechnických firmách, po nadobudnutí praxe aj ako živnostníci, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu...

Slide
M e c h a t r o n i k a

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sú pripravení na programovanie automatizovaných systémov, po nadobudnutí praxe aj podnikať, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu ...

Slide
Informačné technológie

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, medzinárodne uznávaný netacad certifikát CCNA1, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, navrhujú počítačové systémy a siete, môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu...

Slide
Programovanie CNC

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, zváračský kurz, programujú číslicovo riadené stroje, sú pripravení na prácu v strojárskych firmách, po nadobudnutí praxe aj ako živnostníci, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu ...

previous arrow
next arrow

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdelávanie

Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Promo video

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Certifikáty a ISIC

Sponzori

eduvest

eduvest

eduvest

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.