Top správy

nadstavba elektro

Kód a názov študijného odboru:   2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: externá - diaľková

Podmienky na prijatie:

  • výučný list v elektrotechnickom odbore

  • zdravotná spôsobilosť

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • medzinárodný certifikát IES

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

 

Prihláška na štúdium:

Slaboprúd
Slaboprúd
Slaboprúd
Slaboprúd
Slaboprúd
Slaboprúd

Silnoprúd
Silnoprúd
Silnoprúd
Silnoprúd
Silnoprúd
Silnoprúd

 

 

Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.