Top správy

Východoslovenská distribučná a.s. v rámci dlhoročnej spolupráce rozšírila cvičný energetický polygón o ďalšiu časť, čím sa tak stal komplexným a jedinečným svojho druhu nielen na východe, ale aj v rámci celého Slovenska. Je postavený v areáli našej školy a 30.4.2024 nám ho zástupcovia VSD slávnostne odovzdali do požívania.

Novou je VN káblová prípojka, ktorá prechádza cez VN rozvádzač do kioskovej trafostanice a odkiaľ pokračuje do nízkonapäťovej vzdušnej aj káblovej časti distribučnej sústavy. Žiaci zameraní na silnoprúd absolvujú časť odborného výcviku práve na tomto polygóne. Pracujú na reálnych zariadeniach, čím získavajú potrebné zručnosti a sú podstatne lepšie pripravení práve pre potreby zamestnávateľa.
Prechod zo školských lavíc do zamestnania sa tak stáva hladší a plynulejší. Škola je pripravená stať sa centrom pre výučbu a praktickú prípravu elektroenergetikov.

Ján Furcoň

Príspevky v médiách:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/vsd-vybudovala-ucebnu-pre-studentov-elektrotechniky-110827.aspx

https://sita.sk/tv/buducich-elektroenergetikov-na-skole-v-matejovciach-pripravi-do-praxe-polygon/

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/463978#719


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.