Top správy
Slide
S i l n o p r ú d

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sú pripravení na prácu v elektrotechnických firmách, po nadobudnutí praxe aj ako živnostníci, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu...

Slide
S l a b o p r ú d

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sú pripravení na prácu v elektrotechnických firmách, po nadobudnutí praxe aj ako živnostníci, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu...

Slide
M e c h a t r o n i k a

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sú pripravení na programovanie automatizovaných systémov, po nadobudnutí praxe aj podnikať, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu ...

Slide
Informačné technológie

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, medzinárodne uznávaný netacad certifikát CCNA1, vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, navrhujú počítačové systémy a siete, môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu...

Slide
Programovanie CNC

Absolventi získajú certifikát IES platný v krajinách EU, zváračský kurz, programujú číslicovo riadené stroje, sú pripravení na prácu v strojárskych firmách, po nadobudnutí praxe aj ako živnostníci, alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu ...

previous arrow
next arrow

Zadajte e-mailovú adresu vášho účtu. Bude vám na ňu zaslaný overovací kód. Po jeho obdržaní si môžete zmeniť heslo k účtu.

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdelávanie

Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Promo video

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Certifikáty a ISIC

Sponzori

eduvest

eduvest

eduvest

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.