Top správy

Výchovná poradkyňa: Mgr. Andrea Vaverčáková

Konzultačné hodiny (kabinet VP):

pondelok 8:30 - 9:15 hod

streda 13:15 - 14:15 hod

Individuálne poradenstvo podľa potreby každý deň cez prestávky alebo po vzájomnej dohode. 

Kontakt:  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 052 / 7731696

 

Výchovný poradca:

  • sleduje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov
  • pozornosť venuje slabo prospievajúcim žiakom, ako aj nadaným žiakom
  • spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy
  • poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom
  • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy,  vzdelávania a profesijnej orientácie
  • sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami
  • potvrdí a pomáha žiakom pri vyplňovaní prihlášky na vysokú školu

Smernica o prevencií a riešení šikanovania a kyberšikanovania


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.