Top správy

Milí čitatelia!
Vstupujeme už do posledného štvrťroka tohto školského roka a je úžasné uvedomiť si, ako rýchlo to všetko ubehlo.

Cítime sa tak, akoby sme len nedávno vkročili do školských tried a teraz už máme pred sebou záverečné štvrťročné hodnotenie. Čas letí neskutočne rýchlo a viem, že sa všetci tešíme na blížiace sa prázdniny. Pravdaže, najlepšie by bolo, keby prázdniny trvali minimálne dva roky, ale aj dva mesiace potešia. Predtým, než sa však môžeme ponoriť do letného oddychu, musíme si položiť základ pre úspešné ukončenie tohto školského roka. To znamená, že je čas zmobilizovať všetky svoje sily na učenie sa, písomky a ústne skúšania. V tomto čísle nášho časopisu sme pre vás pripravili žolíka, platného do konca mája. Takže nielenže sa môžete zachrániť pred nejakou tou päťkou, ale môžete si aj prečítať zaujímavosti a informácie, ktoré sme pre vás pripravili a je ich naozaj veľa. Prajem vám, všetkým, úspešný záver tohto školského roka, aby bol minimálne tak dobrý ako ten prvý, ak nie ešte lepší. Nech sa vám darí a nech vás čaká nádherné letné dobrodružstvo.

K. Paukovič

nulak


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.