Top správy

Kód a názov študijného odboru:   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • medzinárodný certifikát IES
  • zváračský preukaz ZM-1

 

ikona mechatronik

 

Viac o programátorovi...

 

 

Učebné plány:

učebný plán od 2019/2020...


Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.