Top správy

Stredná odborná škola elektrotechnická je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, je vyprofilovanou školou, ktorá pripravuje študentov v elektrotechnických odboroch so zameraním na silnoprúdové zariadenia, spotrebnú elektrotechniku, informačné technológie, v oblasti mechatroniky a programovania obrábacích strojov a zariadení. Zabezpečuje pre žiakov reálnu prax formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách vo firmách, u živnostníkoch v strojárskych a elektrotechnických odboroch.

Škola v rámci iniciatívy Catching up Regions prejde inováciou výchovnovzdelávacieho procesu, v areáli školy sa vybuduje nový objekt pre praktické vyučovanie s odbornými učebňami vybavenými novými špičkovými technológiami.

Naše naj:

 • špičkové vybavenie školy
 • cvičný energetický polygón
 • duálne vzdelávanie s možnosťou okamžitého zamestnania sa po škole
 • odborný výcvik priamo u zamestnávateľa
 • akreditované vzdelávacie programy v oblasti strojárstva
 • IES certifikát
 • CISCO akadémia
 • internát v budove školy
 • kuchyňa s jedálňou
 • ihrisko s umelou trávou

Ponúka:

 • akreditované vzdelávacie programy - Nástrojár (modulový), Nástrojár, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • služby v oblasti elektro
 • prevíjanie elektromotorov do 3kW
 • inštalácia elektrorozvodov
 • rekonštrukcie elektroinštalácií
 • opravy malých elektrických spotrebičov
 • rozvody internetu
 • služby v oblasti strojárenstva
 • brúsenie kovov
 • sústružnícke a frézarske práce
 • klampiarske, kováčske a zváračské práce

Zabezpečuje:

 • ubytovanie v školskom internáte...
 • stravovanie v školskej jedálni

Projekty:

 • Catching up Regions
 • Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK
 • Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov

Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.