Top správy

Kód a názov študijného odboru:   2697 K mechanik elektrotechnik

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • medzinárodný certifikát IES
  • odborná spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

Výberom voliteľných predmetov po 2. ročníku sa môžete orientovať na oblasť:

  • silnoprúdovej techniky
  • spotrebnej techniky
  • informačných technológií
ikona silnoprud

 viac o silnoprúde...

ikona slaboprud

 viac o slaboprúde...

ikona slaboprud

 viac o IT...

 

Učebné plány:

učebný plán od 2019/2020 – oblasť silnoprúd...

učebný plán od 2019/2020 – oblasť slaboprúd...

učebný plán od 2019/2020 – oblasť IT...

učebný plán od 2020/2021 – oblasť silnoprúd...

učebný plán od 2020/2021 – oblasť slaboprúd...

učebný plán od 2020/2021 – oblasť IT...

učebný plán od 2020/2021 dual – oblasť silnoprúd...

učebný plán od 2020/2021 dual – oblasť slaboprúd...

učebný plán od 2020/2021 dual – oblasť IT...

 


Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.