Top správy

V dňoch 2. a 6. mája prebehli na našej škole účelové cvičenia žiakov prvého a druhého ročníka.


Vo štvrtok 2. mája sme zo žiakmi II.A, II.C a II.D absolvovali účelové cvičenie. Obsah tohoto cvičenia sa niesol v duchu topografie a základov prvej pomoci. Program dňa sme začali v aule školy, kde nám pán majster Barbuš, ako bývali vojak vysvetlil prácu s mapou a buzolou. Následne boli žiaci rozdelení do 10 skupín po 5 členov, každá skupina bola preskúšaná z práce s mapou a buzolou. Kým prebiehalo “preskúšanie” prebehla aj krátka prednáška o prvej pomoci. Prvú pomoc sme si prešli po presune do Veľkého Slávkova, tam nám znova skupiny predviedli prvú pomoc na konkrétnom zranení/ochorení, ktoré ako skupina dostali zadané. Poslednou zastávkou bolo centrum Veľkého Slávkova, kde mali naše skupiny zakresliť mapu kostola a najbližších významných objektov, ako obecný úrad, potraviny, autobusová zastávka a nesmeli chýbať ani Vysoké Tatry. Cieľom tejto mapy malo byť určenie svetových strán na základe informácie o výstavbe kostolov, a to že oltár je väčšinou umiestnený na východ, čo symbolizuje príchod vierozvestov z východu.
S prvákmi sme si vyšli na matematicko-fyziálnu vychádzku v pondelok 6. mája. Kým druháci pracovali “postarom” s mapou a buzolou, prváci si vzali do rúk smartfóny a aplikáciu MathCityMap, v ktorej mali už pripravené dve vychádzky. Prvú - matematickú - na námestí v Spišskej Sobote a druhú - fyzikálnu v Poprade Veľkej. Žiaci riešili rôzne výpočtové a logické úlohy v skupinách po piatich. Najviac bodov získala skupina číslo 8 a to 1164 bodov z matematickej a 500 z fyzikálnej.
Veríme, že takýto typ účelového cvičenia bol pre žiakov poučný a zábavný.

J.Bukovinová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.