Top správy

Kód a názov študijného odboru: 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

Dĺžka štúdia: 3 roky

Podmienky na prijatie:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • záverečná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • výučný list
  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

Po úspešnom ukončení je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu dennou formou.

 

ikona mechatronik

 

Viac o slaboprúdarovi...

 

Učebné plány:

učebný plán od 2021/2022...

učebný plán od 2021/2022 dual...

učebný plán od 2020/2021...


Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.