Top správy

Externé 2-ročné nadstavbové štúdium
2675 L 02 – elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení


Podmienky prijatia – výučný  list v elektrotechnickom odbore

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie
  • elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Externé 2-ročné skrátené štúdium
2683 H 11 – elektromechanik – silnoprúdová technika


Podmienky prijatia – minimálne stredné odborné vzdelanie v inom odbore ako elektrotechnickom

Doklad o vzdelaní:

  • výučný list
  • vysvedčenie o záverečnej skúške
  • elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Prihláška na štúdium:

Prihlášku a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní je potrebné doručiť do 31. mája.

Trieda sa otvára pri dostatočnom počte záujemcov o štúdium.


Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.