Top správy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie   č. POA: 3340/2016/72/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania


Programátor CNC obrábacích strojov – 60 hod


Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako programátori CNC  obrábacích strojov


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu pozná súradnicový systém obrábacích strojov, štruktúru NC programu, absolútne a prírastkové programovanie, pomocné a prídavné funkcie, bežnú údržbu stroja, zásady bezpečnosti práce na CNC obrábacom stroji.  Vie vytvoriť program súčiastky podľa technického výkresu aj s využitím cyklov pre hrubovacie a dokončovacie operácie, pre vŕtanie, rezanie závitov. Je zručný pri zadávaní a editácií programu v CNC obrábacom stroji, pri príprave stroja na prácu.


Video galéria

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.