Top správy

Ľudské práva ochraňujú naše životy, umožňujú nám žiť ako slobodným ľuďom a vykonávať rôzne činnosti bez neoprávnených zásahov, slobodne sa dozvedať nové informácie, stretávať sa s priateľmi, slobodne sa vyjadrovať,..

Ľudské práva sú chránené Ústavou SR. Štát však prijal aj viacero iných, vykonávacích zákonov, ktoré ďalej upravujú, čo jednotlivé práva znamenajú, čo je dovolené a čo je zakázané. Všetci ľudia sú oprávnení k užívaniu ľudských práv.

Nosná téma 25. ročníka OĽP znela: „Zápas za mier, demokraciu, ľudské práva pokračuje.“ 22. novembra 2022 prebehla Olympiáda ľudských práv online spôsobom. Zapojili sa žiaci II.C, III.A a III.C triedy, ktorí si našli čas, mali odvahu, zaujíma ich problematika ľudských práv, dianie vo svete a v našej spoločnosti. Prezenčne sa však zapojili aj žiaci II.A triedy. Testové otázky boli pre žiakov náročné, často museli hľadať ich najlogickejšie riešenie. Najlepším riešiteľom sa stal Martin Franko z II.C triedy, druhé miesto obsadili Tomáš Lizák a Adrián Pitoňák z III.A. O tretie miesto s rovnakým počtom bodov sa tiež delia Andrej Hrabkovský a Maroš Grigľák z III.A triedy.

Ľudské práva vymedzujú postavenie človeka v spoločnosti, bez nich by človek nemohol žiť dôstojne ako plnohodnotná ľudská bytosť. Skutočnosť, že nám prináležia ľudské práva, neznamená, že môžeme robiť čokoľvek, čo sa nám zachce. Najlepšie sa to dá vysvetliť tak, že naša sloboda a práva končia tam, kde sa začínajú práva druhých. Je všeobecne známe, že okrem práv máme však aj povinnosti. Je našou zodpovednosťou rešpektovať, mať v úcte druhých, ľudí v okolí, členov spoločnosti vo všeobecnosti. Byť tolerantný, nebyť nespravodlivo diskriminujúci voči tým, čo sú iní, odlišní, byť nápomocný, vľúdny, ohľaduplný ap. Ak sa správame k druhým týmto spôsobom, spravidla to zlepší prostredie, v ktorom trávime svoj každodenný život.

                                                                                                          Andrea Vaverčáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.