Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 39. ročník súťaže Zenit.

23. novembra sa dvaja naši žiaci Martin Franko a Adam Kruľ, zúčastnili tejto súťaže v odborných vedomostí a praktických zručností v strojárstve. Krajské kolo pre Prešovský kraj sa aj tohto roku uskutočnilo na Spojenej škole na ulici Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Po preverení teoretických vedomostí absolvovaním testu nasledovala praktická časť súťaže. Žiaci mali vyrobiť súčiastku podľa zadaného výkresu.

Aj keď sa naši chlapci na popredných miestach neumiestnili, bola to pre nich dobrá skúsenosť a možnosť porovnať svoje odborné zručnosti.

Ján Gemza


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.