Po tom, čo posledné dva ročníky anglickej olympiády museli prebehnúť kvôli covidovým opatreniam len v online prostredí, sme sa konečne dočkali aj jej prezenčnej formy. Záujem o účasť v školskom kole prejavilo enormné množstvo žiakov a testy sme pripravovali pre 50 súťažiacich v dvoch kategóriách.

Naša stredná odborná škola patrí všeobecne do kategórie 2D – žiaci hotelových a obchodných akadémií a stredných odborných škôl. Avšak v tomto školskom roku máme aj dvoch reprezentantov v kategórii 2C2, kde sú zaradení anglofónni žiaci a nimi sú na našej škole Martin Nicholas Vojtovič z II.A a Raphael Černý z I.C.

Po tom, čo sa 50 žiakov popasovalo v písomnej časti s gramatikou, slovnou zásobou a  čítaním a počúvaním s porozumením, sme do ústnej časti pozvali len tých najlepších. Tá sa konala 21.11.2022. Rozhodovanie sa o postupe na okresné kolo bolo naozaj náročné, ale nakoniec nás budú reprezentovať v januári na Okresnom kole len víťazi z každej kategórie:

Kategória 2D:

  1. miesto – Adrián Gallik, III.A
  2. miesto – Kevin Görföl, III.A
  3. miesto – Ján Čechan, IV.A

Kategória 2C2:

  1. miesto – Martin Nicholas Vojtovič, II.A
  2. miesto – Raphael Černý, I.C

Želáme im veľa šťastia a ostatným, ktorí nepostúpili, len odporúčam, aby nezúfali a venovali sa angličtine ďalej. Konkurencia je veľká, treba makať, aby na budúci rok mohli vyhrať školské kolo práve oni!

Ing. Marianna Dolná


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.