Top správy

Mnohí z nás ani len netušili, že na 24. január pripadá Medzinárodný deň komplimentov. Ten vznikol v roku 1998 z iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlain a Debby Hoffman. „V tento deň by mal každý z nás vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom."

Ľudia by mali v komplimentoch vyzdvihovať to, čo si na druhom cenia. Milé, úprimné slová nestoja nič a pritom môžu jednoduchým spôsobom zlepšiť niekomu obyčajný, všedný deň. Komplimenty radi dostávame a mnohí ich aj s obľubou rozdávame. Napriek tomu umenie chváliť nie je niektorým ľuďom prirodzené. Komplimenty majú najväčší zmysel vtedy, ak ich vyslovujeme úprimne, nefalšovane, sú dávkované v rozumnej miere a neprinášajú očividný prospech tomu, kto ich dáva. Komplimenty a pochvaly posilňujú a upevňujú vzťahy medzi nami. Zväčšujú okruh nášho vplyvu. Ľudia sa radi obklopujú tými, s ktorými sa cítia dobre. Nič neurobí človeka spokojnejším so samým sebou ako pravidelné, pozorné a starostlivé komplimenty prichádzajúce od jeho najbližšieho osobného i pracovného okolia.

Žiakov sme sa opýtali, aké najkrajšie alebo najzvláštnejšie komplimenty dostali a zároveň sa zapojili do zaujímavej a milej aktivity, kedy mali vytvoriť kompliment pre spolužiaka v triede, pána/pani učiteľa(ku), pani kuchárku alebo člena rodiny, či starých rodičov a napísať ich na srdiečka. Cieľom bolo vyzdvihnúť to, čo oceňujeme na druhých ľuďoch. Príjemné bolo samotné čítanie komplimentov. Súčasťou boli priateľské vyjadrenia, ktorými ocenili svojich kamarátov, učiteľov(ky), rodičov, kuchárky apod. Z veľkého množstva krásnych komplimentov, ktoré žiaci napísali by sme mohli spomenúť tieto:

„Tvoje vlnité vlasy sú nádherné ako vlny na pláži. “

„Ďakujem za všetko čo ste pre mňa spravili: mamke a ockovi.“

 „Pani kuchárky, ďakujem Vám za naše plné bruchá.“

„Máš strašne dobré nápady/ humor a máš dobré bicáky :D. “

„Tvoje nádherné hnedé oči mi pripomínajú nádheru prírody. “

„Ďakujem mami, že si ma vychovala.“

„Máte pekný úsmev pani telecvikárka. “

„Dnes ti to pristane. “

Nezabúdajte! Komplimentom či pochvalou možno účinne motivovať niekoho, kto bojuje, zápasí, či si razí novú cestu životom. Pochvala či uznanie je to, čo niekedy stojí medzi úspechom a bezradnou kapituláciou.

Ing. Ján Gemza


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.