Top správy

V mesiaci január si mohli žiaci zmerať svoje sily v školskom  kole  OSJL a v literárnej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, ktorá si píše tento rok  31. ročník od svojho vzniku.

Súťažný test OSJL bol veľmi náročný a poriadne potrápil hlavy našich súťažiacich. Napriek tomu si niektorí z nich počínali statočne a dosiahli požadovaný počet bodov.  Tak možno stanoviť a udeliť prvé miesto žiakovi A. Gallikovi z III. A triedy, druhé miesto je plne obsadené žiakmi  s rovnakým počtom bodov a to: A. Hrabkovským z III. A triedy, K. Paukovičom, J. Selvekom z I. A triedy a  G. Krempaským z I. C triedy. Tretie miesto obsadil žiak II. C triedy M. Želonka. Víťazom srdečne blahoželáme!

Literárne práce v školskom kole celoslovenskej súťaže o slovenčine a Slovensku boli opäť zaujímavé. Priniesli nový pohľad na vnímanie a posudzovanie súčasnej reality v rodnej krajine, ale aj úvahy nad pojmami vlastenectvo, láska k svojmu regiónu, nárečiu, ľudovým tradíciám alebo k rodnej obci. Súťažiaci dokázali využívať umelecké básnické prostriedky, vyskytujúce sa najmä v citovo zafarbených opisoch. Práce hodnotila školská a odborná porota a po dôkladnom porovnávaní či posudzovaní literárnych prác sa rozhodla vybrať do celoslovenského kola práce týchto žiakov:  K. Paukoviča a M. Krišandu z I. A triedy, Š. Žemboviča z I.C triedy, D. Babjáka zo IV. A triedy a M. Gondeka zo IV. C triedy. Vyhodnotenie celoslovenského kola sa uskutoční koncom mája v Nových Zámkoch a nám neostáva nič iné, len dúfať, že niektorá z prác našich žiakov sa objaví vo výhernej výsledkovej listine. Držíme im palce, nech sa porotcom práce žiakov zapáčia a zaujmú ich.

                                                                                                                       M. Nestorovičová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.