Top správy

Akú školu zvoliť, čo študovať a ktorým smerom sa uberať? Výber povolania sprevádza človeka v niekoľkých fázach života. Prvé dôležité rozhodnutia by mal človek urobiť už v 15 rokoch.

U niektorých žiakov základnej školy je výber jasný už dávno, ale pre tých žiakov, ktorí sa ešte stále rozhodujú, alebo zvažujú výber strednej školy sa v utorok 31.01.2023 v priestoroch SOŠ Garbiarska v Kežmarku uskutočnila Burza stredných škôl.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok pozval žiakov ZŠ, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť na burzu informácii, ktorá bola zameraná na prezentáciu študijných a učebných odborov stredných škôl. Žiaci základných škôl zo širokého okolia sa mohli dozvedieť o možnostiach štúdia na stredných školách. Nechýbala teda aj naša prezentácia študijných a učebných odborov. Verím, že budúci prváci sa rozhodnú správne.

                                                                                         Mgr. A. Vaverčáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.