Top správy

Každoročne si overujeme jazykové znalosti a aj básnické zručnosti našich prvákov. Zadanie je vždy rovnaké, a to napísať báseň na tému In My Perfect World, kde opíšu, ako má vyzerať z ich pohľadu perfektný svet.

Okrem kreativity musia preukázať aj znalosti v oblasti gramatiky, keď je ich úlohou správne využiť v básni aj neurčité zámená. Aj toho roku mnohí príjemne prekvapili a ani sami sme nečakali, že sa nám do rúk dostanú naozaj krásne diela. Posúďte sami. Ponúkame vám ukážku tých najlepších.

Autor Patrik Krčah z I.A vidí perfektný svet taký, kde má každý svoj domov a prístup k jedlu, kde vo vojnou zmietaných miestach zavládne mier, kde ľudia netrpia bolesťou a chorobami, kde každý bude vypočutý. Ľudia v tomto svete si budú pomáhať, smiať sa a tešiť sa z rodiny. Cigarety, drogy, alkohol, nadávanie, klamstvá, lži a zločiny budú preč a peniaze nebudú hýbať svetom. Na to, aby to mohlo takto byť, musí každý svoju ruku k dielu priložiť.

PATRIK KRČAH, I.A – IN MY PERFECT WORLD

 

In my perfect world,

Everyone has home.

Nobody is hungry,

Everyone has food.

 

Everywhere where is war,

Will be peace and calm.

Nobody should feel pain,

All disease will go away.

 

Every opinion would be heard,

No one should be left unheard.

Swearing would be banned,

No one should be mad.

 

Helpful people will be near you,

Also help them when they need you.

Every crime would disappear,

Smile and laugh will be only here.

 

Cigarettes, drugs, and alcohol,

Will not exist in my world.

Money is not everything,

Family is the best thing.

 

Laziness is bad characteristic,

When you are healthy you must be optimistic.

Animals are here too,

If you see one help him too.

 

Greed, lies, or hate,

Would fade away.

These emotions are very bad,

We won´t waste time with them.

 

We can make world better place,

We must start with ourselfes.

This is my perfect world,

Finally I can go.

Slavomír Dlugoš z I.A triedy opísal perfektný svet ako miesto bez bojov, kde sú si všetci rovní. Nikto neplače, každý sa smeje, spieva, teší sa zo života. Nikto nežije v obavách a nič nie je nedosiahnuteľné. A všetko je perfektné presne také, aké to je.

SLAVOMÍR DLUGOŠ, I.A – IN MY PERFECT WORLD

 

In my perfect world there are no fights

Because everybody has the same rights.

Everybody always smiles

Because everything feels right.

 

Everything is peaceful

And nobody cries.

Everyone is singing a happy song

Because nobody judges them for singing wrong.

Nobody worries too much

 

And nothing feels out of touch.

Everybody has taken advantage of their beauty

So everyone calls themselves a cutie.

Nobody is truly sad or mad

And they are glad.

 

Everything is perfect

Just the way it is.

 Ing. Marianna Dolná


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.