Tento rok sme spolu so žiakmi prvého ročníka našej školy absolvovali lyžiarsky kurz v dňoch 20.2. až 24.2. Lyžovali sme o stošesť v lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky.

Žiaci boli rozdelení do štyroch lyžiarskych skupín, podľa ich zručností. Sme veľmi hrdí najmä na žiakov, ktorí stáli po prvý krát na lyžiach a úspešne ukončili lyžiarsky kurz jazdou na hlavnej zjazdovke.

Tento rok s nami lyžovalo aj nezvyčajne zvieratko - krokodíl, ktorý vytváral príjemnú a veselú atmosféru na zjazdovke a stal sa akýmsi maskotom tohtoročného kurzu.

Veríme, že si žiaci z neho odnesli pekné spomienky a budú aj naďalej lyžovať s úctou a rešpektovaním pravidiel bieleho kódexu.

Jana Bukovinová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.