Top správy

Grantový program podporuje krátkodobú cezhraničnú mobilitu mladých ľudí vo veku 12-30 rokov zúčastnených krajín s cieľom vzájomného spoznávania sa a výmeny skúseností v rôznych oblastiach.

Našou partnerskou školou je Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu. Vybrali sme si oblasť umenia a ľudových tradícií v historicko-spoločenskom kontexte.

Prostredníctvom tvorivých umeleckých aktivít zúčastnení zažijú charakter ľudového folklóru, hudobného umenia, spoznajú kolorit nárečí v danom regióne, zoznámia sa s krajinnými zvyklosťami a historicky pozoruhodnými architektonickými pamiatkami.

Konečným výsledkom je nadviazanie trvalých priateľských vzťahov.

Prvá návšteva sa uskutoční v partnerskej škole v Novom Targu v dňoch 15.-17.5.2023 a druhá v dňoch 2.- 4.10.2023 u nás v Poprade.

 

Projektová návšteva v Poľsku

1. deň
Dňa 15. 5. 2023 zraz pred školou v skorých ranných hodinách a vyrážame smerom Nový Targ. Trinásti vyvolení našej školy spolu s riaditeľom školy Ing. J. Furcoňom a pani učiteľkou PaedDr. M. Nestorovičovou sa vydávajú do Poľska, spoznať jeho kultúru a nadviazať priateľstvá. Konečná stanica - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica, v Novom Targu. Cestou, vcelku bezproblémovou, presvecovanou občasným slnkom, sa pozoruje okolie, debatí sa o tom, čo nás čaká a neminie.
Po príchode nás oficiálne privítal pán riaditeľ Ryszard Gruszka a pani zástupkyňa Anna Śmiałkowska spolu s našimi poľskými študentskými partnermi, ktorí pri vstupe do sály spustili piesne na ľudovú nôtu odetí v regionálnych bohato zdobených krojoch. Na naše potešenie boli medzi nimi aj dievčatá. Spoločne nám predstavili, o čo sa bude v našej projektovej návšteve jednať. Poučnou a  zaujímavou bola aj prezentácia pani zástupkyne o V4.
Potom nasledovala prehliadka rozsiahleho areálu školy, v ktorej študuje čosi vyše 2000 študentov, má mnoho technických odborov vybavených odbornými učebňami a dielňami. Dalo sa čo obdivovať.
Následne sme sa opäť stretli s našimi poľskými partnermi a začali aktivity na spoznávanie sa, počas ktorých sme zažili veľa srandy a pomaly, ale isto sme sa začali bližšie spoznávať.
Nasledovalo ubytovanie v hoteli, z ktorého sme boli príjemne prekvapení v tom pozitívnom slova zmysle. Už nám poriadne škvŕkalo v žalúdkoch a tu naraz povel na odchod do miestnej reštaurácie, ktorú nazývajú „Karčma“, kde sme mali možnosť ochutnať tradičné poľské jedlá.
Po dobrom jedle sme sa vydali spoznávať neďaleké mestečko Zakopané, kde sme mali možnosť spoznať veľa zaujímavých miest. Odporúčame prechádzku po Krupówke, kde môžete nájsť spleť reštaurácií s regionálnymi jedlami, početné kaviarne, cukrárne, zmrzlinárne a tradičné krčmy, ako aj typické horské budovy a moderné stavby. Ulica je dlhá približne kilometer, takže sa máte na čo pozerať.
Následne sme vyšli lanovkou na horu Gubałówka, kde sa nám naskytol krásny výhľad na celé Zakopané. Cestou cez Chochołów naspäť do Nowého Targu sme mali možnosť zoznámiť sa s tradičnou horalskou architektúrou, ktorá nás ohromovala svojou krásou a históriou. Záver dňa sme ukončili spoločnou prechádzkou cez les a dobrým jedlom neďaleko nášho hotela Gorce, do ktorého sme sa peši, unavení, ale spokojní, presunuli.

2. deň

Plán - celodenný výlet do mesta Krakov. Po raňajkách rýchly odchod, vonku sa črtal krásny slnečný deň. O to krajší, že v autobuse s nami cestovali aj naši poľskí priatelia a hlavne priateľky. Bolo veselo, cesta ubiehala jedna radosť a naše rozhovory prerušoval vedúci tohto dňa, keď vysvetľoval všetky zaujímavosti, ktoré sme v okolí mohli vidieť. Krásna ľudová architektúra drevených domčekov bola citeľná a viditeľná takmer na každej zatáčke. No vrchol nás len čakal. Historické mesto Krakov. Vďaka cestám a polohe bolo toto mesto veľmi bohaté. Bolo akýmsi stredom východu a západu a okrem toho sa tu ťažila sol'.
Jedným z najväčších ťahákov mesta je Hlavná ulica. Tiahne sa od Hlavnej brány až po významné námestie, kde stojí socha a maturanti, teraz pozorne čítajte, keď okolo nej na jednej nohe budete skákať toľkokrát z koľkých predmetov maturujete, budete mať šťastie pri skúškach.
Prešli sme sa uličkami mesta a obdivovali okolité budovy. Navštívili sme veľký kostol, ktorý je dominantou celého námestia. Veľký oltár, ktorý v ňom stojí, trvalo vyrezať dlhých dvanásť rokov a pri jeho príprave pomáhal aj vtedajší študent Majster Pavol z Levoče. Má výšku jedenásť metrov, čo je takmer polovica výšky celého kostola. Celý je venovaný Panne Márii a vraj v ňom stojí vyše dvesto drevených sôch. Najvyššia má tri metre, najnižšia iba pätnásť centimetrov.
Každú hodinu sa ozve z veže kostola v Krakove melódia z trumpety, ktorú hrá reálny človek. Či sú tri hodiny poobede alebo tri ráno. Je to symbol Krakova. Melódia však nikdy nie je dohraná do konca. Vraj je to kvôli tomu, že pôvodný pán, ktorý ju hral vo veži, bol brutálne zavraždený strelou do krku. Nám dokonca hudobník aj zakýval so svojím hudobným nástrojom . Bol to ojedinelý zážitok.
Wawel, zámok nad mestom je jedno z najkrajších miest, ktoré sme v Krakove videli. Prvé, čo nám udrelo do očí, bol krásny park a záhrada, kde behala automatická kosačka. Pokrok nezastavíš... Obrovská zlatá kupola, ktorá žiari už z veľkej diaľky láka veľa turistov. Hovorí sa, že keď chceš poznať Wavel, potrebuješ na to tri dni.
Navštívili sme aj najstaršiu univerzitu v Krakove a bonusom bola aj sprievodkyňa, ktorá bola veľmi fundovaná a vedela po slovensky.
Obed sme strávili úplne prozaicky, žujúc hamburgery a pijúc kolu v miestnom McDonaldovi.
A na večer sme sa pobrali naspäť do Nového Targu, kde nás čakala veľkolepá večera s kopou pizze a miestnym regionálnym jedlom. Nasledovala pokojná noc.

3. deň

Upršané ráno symbolizovalo rozlúčku s našimi poľskými kamarátmi. No predtým sme po raňajkách za výdatného dažďa vyrazili do Hornej Zubrice, tamojšieho ľudového skanzenu, kde sme mohli obdivovať nielen ľudovú architektúru, ale aj zúčastniť sa workshopu „Od zrna k chlebu“ a to doslovne.
Rozdelili sme sa na dve zmiešané poľsko-slovenské skupiny a vybrali sme sa k určenej drevenici, kde nás pred dvermi už očakávala pani v dobovom oblečení, ktorá nás zobrala do šopy a tam sme museli najskôr ovos zametať, na čo ona ho umlátila cepmi.
Potom sme sa presunuli do nízkej, ale útulne zariadenej drevenice, kde sme si všetci vyskúšali celý proces mletia, miesenia cesta, vaľkania a následného pečenia. Bolo veľmi veselo, keď sme pripravovali „moskole“ (akési malé placky), ktoré sa potom priamo kládli na rozhorúčenú pec. Každému sa ušlo napečených moskolí, a keď ste si to prisolili, tak to aj celkom chutilo. K tomu bolo ponúknuté pitie, niečo ako káva, cigória, a niektorí veruže neodolali. Podľa ich výrazov tváre im aj chutilo.
Po ľudovom jedle nasledoval obed v Novom Targu v duchu regionálnych tradícií, nuž a potom posledné stretnutie v škole, kde sme spoločne projekt vyhodnotili a všetci dostali certifikáty.
Nasledovala dojímavá rozlúčka, hlavne vďaka dievčatám, ktoré prejavili svoje emócie, lebo stačili tri dni, aby sme si našli nových priateľov z inej krajiny a porozumeli si s nimi, vymieňali skúsenosti o spôsobe života a tradíciách našich národov navzájom.
Už teraz sa na nich v októbri tešíme a budeme sa snažiť pripraviť im prinajmenšom taký bohatý program pobytu, ako pripravili oni nám.

Reportáž pripravili účastníci projektu z III. A a I. A triedy

 

Projektová návšteva na Slovensku

V dňoch 2. až 4. októbra 2023 hostila naša škola skupinu študentov a učiteľov zo školy Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica v Novom Targu. Išlo o vzájomné výmenné pobyty, smerujúce k naplneniu stanoveného cieľa projektu: nadviazať spoluprácu a priateľstvá medzi krajinami, spoznať kultúrne tradície, ľudový folklór, nárečia, zvyky a spôsob života oboch národov v súčasnom a  historickom kontexte.
Poľskí študenti po príchode absolvovali privítanie v duchu ľudových tradícií, spevom ľudových piesní, zúčastnili sa tvorivých dielní v klubovni školy, v ktorých si za asistencie p. u. Komorovej vlastnoručne namaľovali ľudové ornamenty s úmyslom darovať a vymeniť si ich na záver pobytu ako spomienkový darček.
Najskôr si však v sprievode riaditeľa školy, Ing. J. Furcoňa, prezreli interiér a exteriér školy, najmä odborné učebne a energetické pole. Potom sa vybrali cez Poprad do srdcovej záležitosti oboch národov, Vysokých Tatier na Hrebienok.
V utorok spoznávali Slovensko z dávnominulých dôb. Navštívili hrad v Starej Ľubovni a priľahlý skanzen. Unikátny bol aj labyrint, v ktorom museli hľadať cesty von a smerom späť si pozreli pamätihodnosti stredovekého kráľovského mesta Kežmarok.
Unavení, ale plní dojmov a zážitkov zakotvili v mieste ubytovania, vo Veľkej Lomnici, kde si pochutnávali na typických slovenských regionálnych jedlách a spoločne sa učili spievať slovenské ľudové piesne.
Na záver pobytu, v stredu 4. októbra, ich očakávalo v miestnej sále matejovskej Kaskády ukončenie projektu so slávnostným Galaprogramom, spojeným s odovzdávaním certifikátov.
Po 90 minútovej plejáde hudby, spevu, video-prezentácií a spomienok na pobyt našich študentov v máji tohto roka v Novom Targu, sa riaditelia oboch škôl ujali slova a odovzdali študentom certifikáty o ukončení projektu.
Následne sa konala menšia pešia túra do Spišskej Soboty, kde si pred obedom pozreli unikátny Kostol sv. Juraja, sprevádzaný veľmi fundovaným a podrobným výkladom miestneho pána farára.
Nasledovala rozlúčka. Naši poľskí priatelia vyjadrili spokojnosť a radosť z toho, že sa nelúčia navždy, ale priateľstvá, ktoré spoločne nadviazali, budú naďalej rozvíjať, stretávať sa, vymieňať si svoje skúsenosti a zážitky tak z osobného, ako aj školského života. Veď Nový Targ  je tu neďaleko, akoby kameňom dohodil.

M. Nestorovičová

Krátke video:

 

Špeciálne číslo školského časopisu:

nulak


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.