Top správy

Dňa 6.10. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka, odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku, zúčastnili exkurzie v Elektrickej stanici v Lemešanoch. V areáli ES nás privítali zamestnanci VSD, ktorí nás sprevádzali po jednotlivých častiach ES.

Úvod exkurzie patril prezentácii venovanej oboznámeniu s históriou a zmenami, ktoré prebehli v predchádzajúcom období v rámci reorganizácie VSD a informáciám o jednotlivých častiach a pracoviskách  ES. Tohto roku nám počasie prialo a tak sme si mohli prezrieť  vonkajšiu časť 110kV rozvodne. Žiaci videli prístroje a zariadenia, o ktorých sa učili na  odborných predmetoch (prípojnice, odpojovače, výkonové vypínače, prístrojové transformátory, transformátory vn a vvn, tlmivky, prepäťové ochrany...) Po predvedení názornej ukážky zapojenia a následne odpojenia odpojovačov  prípojníc sme sa presunuli do budovy, kde sme si pozreli  22 kV kobkovú rozvodňu, skriňovú rozvodňu vlastnej spotreby spolu s el. ochranami a tiež osobitnú miestnosť so záložným zdrojom js. napätia - akumulátorovňu.

Exkurzia pokračovala v priestoroch pre kontrolu a testovanie ochranných  a pracovných pomôcok ako napr. ochranné dielektrické rukavice, rôzne izolačné návleky, pracovné náradie, skratovacie súpravy atď., ktoré používajú pracovníci pri práci na elektrických zariadeniach a inštaláciách, či už za vypnutého stavu, alebo pri stave pod napätím. Tu bola žiakom predvedená skúška, ktorá overovala izolačné vlastnosti  ochrannej dielektrickej rukavice.

Snáď najsilnejší zážitok si odniesli z priestorov skúšobne VN, ktorá slúži na overovanie kvality dodávaných prvkov ako sú napr. izolátory, armatúry, prúdové svorky, spínacie prvky, káblové súbory a izolované vodiče. Vykonávajú sa tu napäťové skúšky so sieťovou frekvenciou do 600kV a skúšky atmosférickým impulzom do 850V.
Tu exkurzia končila predvedením skúšky nárazovým napätím u závesného izolátora.

Žiaci boli počas celej exkurzie sprevádzaní na jednotlivých úsekoch stanice pracovníkmi VSD, ktorí im poskytli odborný výklad a ochotne odpovedali na ich otázky. Exkurzia splnila cieľ - upevnenie a rozšírenie vedomostí z predmetov elektrické stroje a prístroje a využitie elektrickej energie.

Ing. Mariana Vdovjáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.