Organizácia školského roka

Upravené: piatok, 7. august 2020

Školský rok 2020/2021 začína a ako obvykle, poskytujeme presné informácie o začiatku a konci školského roka i jednotlivých polrokov, vrátane informácií o začiatku a konci všetkých prázdnin v školskom roku. Pomocou týchto informácií si každý môže v dostatočnom predstihu naplánovať všetko potrebné.

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Prázdniny:

  • Jesenné: 29. október (štvrtok) až 30. október 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2020 (pondelok).
  • Vianočné: 23. december 2020 (streda) až 7. január 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2021 (piatok).
  • Polročné: 1. február 2021 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2021 (utorok).
  • Jarné: Prešovský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2021 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 1. marca 2021 (pondelok).
  • Veľkonočné: 1. apríl (štvrtok) až 6. apríl 2021 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 7. apríla 2021 (streda).
  • Letné: 1. júl (štvrtok) až 31. august 2021 (utorok). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2021 (štvrtok).