Elektrotechnika

Upravené: piatok, 9. apríl 2021

Kód odboru:     2675 L

Dĺžka štúdia:    2 roky

Podmienky na prijatie:

  • výučný list v elektrotechnickom odbore

  • zdravotná spôsobilosť

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • medzinárodný certifikát IES

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

Učebný plán od 1.9.2013 - výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

Učebný plán od 1.9.2013 - elektronické zariadenia

 

Na stiahnutie - prihláška na štúdium

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 373