Elektrotechnika

Kód odboru:     2675 L

Dĺžka štúdia:    2 roky

Strojárstvo

Kód odboru:     2414 L

Dĺžka štúdia:    2 roky