Súbory na stiahnutie
Na začiatok Hľadať sťahovania Nahrať súbor
Na začiatok
Počet kategórií: 5
Maturita Súbory: 2


Vnútorné smernice, vzory dokumentácie k praktickej časti odbornej zložky a zoznamy žiakov na ústnu časť MS.

Povinne zverejňované Podkategórie: 18 Súbory: 561

Povinne zverejňované dokumenty na základe príslušných predpisov. Ako aj iné dokumenty súvisiace so zverejňovaním informácií a údajov...

Rôzne Podkategórie: 1 Súbory: 41


Školský časopis a iné dokumenty.

Správy a informácie Súbory: 26

Verejne prístupné správy a informácie.

ŠKVP Podkategórie: 3 Súbory: 15

Školské vzdelávacie programy.