Riaditeľ SOŠ elektrotechnickej  v Poprade – Matejovciach oznamuje,

že 2. kolo prijímacích skúšok

pre žiakov do 1. ročníka denného štúdia v šk. roku 2023/2024

sa uskutoční dňa 20. júna 2023.

Voľné miesta sú do týchto odborov:

4-ročný študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 10 žiakov

3-ročný učebný odbor  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika – 7 žiakov

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13.06.2023 podať prihlášku na štúdium pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

Kritéria pre prijatie budú platiť tie isté ako v 1. termíne.

 


Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti