Top správy

Rodičovské združenie pri SOŠ, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad – Matejovce

  Vážení rodičia a priatelia školy!

Opäť je tu čas, keď sa rozhodujeme, koho priamo podporíme svojou čiastkou z daní a spolu rozhodneme o tom na aký účel budú Vaše peniaze použité.

Aj tento rok sa Rodičovské združenie pri SOŠ elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach uchádza   o Vašu priazeň na poskytnutie 2% podielu  z dane, ktoré použije na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a materiálneho vybavenia školy.

Finančné prostriedky  získané v predchádzajúcich rokoch boli použité na vybudovanie kamerového systému v budove školy, zakúpenie nových lavíc, stoličiek, výmenu podláh, na interiér multimediálnej učebne, na zakúpenie počítačov do učební na odbornom výcviku.

Za Vašu podporu a príspevok na dobrú vec Vám vopred ďakujeme.

Členovia výboru RZ

Na stiahnutie: Vyhlásenie o  poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti