Názov: Prax elektrotechnikov v nemeckých firmách
Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko
Počet účastníkov: 10+1

Cieľom projektu je prehĺbiť vedomosti študentov z oblasti silnoprúdových zariadení, rozšíriť ich odborné zručnosti z inštalácie a uvádzania elektrozariadení do prevádzky, získať odborné skúsenosti so zabezpečením a dodržiavaním bezpečnosti pri práci a elektrotechnickými normami platnými v Nemecku. Študenti si osvoja spoločenské normy krajiny Európskej únie, zdokonalia sa v nemeckom jazyku a oboznámia sa s históriou a kultúrou danej krajiny.


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.