Názov: Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska
Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko
Počet účastníkov: 10+1

Odborná stáž študentov prebiehala od 23.9.2011 do 22.10 2011 v meste Leipzig ( Nemecko) v elektromontážnych firmách zameraných na elektrické inštalácie, montáž záložných zdrojov a fotovoltaických článkov. 10 študentov študijného odboru so zameraním na silnoprúdové zariadenia a mechatroniku si prehĺbili teoretické vedomosti z oblasti silnoprúdových zariadení, inštalácie, ale aj využitia elektrickej energie.
Cieľom mobilitného projektu bolo získať odborné skúsenosti, osvojiť si spoločenské normy krajiny Európskej únie, získať skúsenosti s prácou v cudzej krajine, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, oboznámiť sa nielen s históriou a kultúrou krajiny, ale spoznať aj mentalitu ľudí v danej krajine.


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.