Názov: Elektropneumatické systémy v praxi mechatronikov
Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko
Počet účastníkov: 10+1

Odborná stáž študentov prebiehala v meste Leipzig ( Nemecko) vo firme Volkswagen, kde si naši  desiati študenti 3. ročníka študijného odboru mechanik – mechatronik prehĺbili teoretické vedomosti z automatizácie a mechatroniky. Cieľom mobilitného projektu bolo  získanie odborných skúsenosti, osvojiť si spoločenské normy krajiny Európskej únie,   získať skúsenosti s prácou v cudzej krajine, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, oboznámiť sa  nielen s históriou a kultúrou  krajiny, ale spoznať aj mentalitu ľudí v danej krajine.


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.