Top správy

Jedenásty ročník tohto projektu nás zaviedol do sveta fantázie. Námetom na spracovanie záložiek bola fantastická literatúra, ku ktorej malo viacero žiakov blízko.
Top jednotku obsadil Harry Potter a jeho čarodejnícke príbehy. Našli sa aj iné napínavé fantastické príbehy, ktoré žiaci videli na filmovom plátne alebo v televízii.
Rôznou technikou sme vyrobili 150 záložiek na hodinách literatúry a odoslali do partnerskej školy Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom.


Pred odoslaním sa však konalo hodnotenie záložiek, z ktorých 12 najkrajších môžete vidieť v našej galérii. Zároveň sú tam umiestnené záložky z partnerskej školy v Humennom, ktoré sa nám, osobne, najviac páčili.
Naša školská porota pracovala  v zložení: Ing. Mgr. Katarína Šimková, Mgr. Lea Hanisková.
Tvorcami najkrajších záložiek sú: z I. A triedy Michal Krišanda a Mário Urban, z I.C triedy Ján Dravecký, z I.D triedy Milan Slavkovský, z II. A triedy Matej Házy a Richard Malý, z II.C triedy Marko Trošan, z III.A triedy Timotej Švagerko, z III. C triedy Matúš Drienovský, Tomáša Leščinský, Šimon Migač a nakoniec z III. D triedy Michal Cileček.
Záložky z Humenného, vskutku krásne, spolu s kontaktmi väčšinou dievčenského osadenstva tejto školy, budú rozdané v najbližších dňoch. Určite sa uzatvoria prostredníctvom nich nové známosti, ba dokonca priateľstvá medzi oboma školami.
Sociálne siete sú všemocné tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom zmysle a poskytujú obrovský priestor na utváranie takýchto priateľstiev, cez ktoré si trebárs môžete vymieňať nielen zážitky zo súkromného života, ale baviť sa o tom, ako je dôležité čítať knihy, nielen pre ich vizuálnu hodnotu ako si zlepšiť slovenský pravopis, ale aj pre množstvo múdrostí, skúseností a fantázie, ktoré si prostredníctvom literárnych hrdinov môžete osvojiť.

Kniha – najlepší priateľ človeka. Tak „hor sa“ do čítania!

Miroslava Nestorovičová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.