Top správy

Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebieha od 14. do 20. novembra.

Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách. A zároveň túto nedeľu, 20. novembra, bol Medzinárodný deň bez fajčenia. V našej škole sa pri tejto príležitosti už tradične uskutočnila kampaň „Vymeň cigaretu za jablko“.

Tínedžeri podľa prieskumov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Závislosť na fajčení však získava mladý organizmus omnoho rýchlejšie. Jedným z dôvodov prečo sa mladým ľuďom nedarí prestať fajčiť, je stres v škole, doma, vo vzťahoch, alebo zo spoločnosti celkovo.

Kľúčom k zdravšiemu životu detí a mladých nie sú príkazy a zákazy. Prieskumy z preventívnych aktivít ukazujú, že rovnako dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti. Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci.

Mgr. Gabriela Mačičáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.