Knižnica je miesto, kde to žije knihami a práve na tomto mieste môžeme objaviť dedičstvo predchádzajúcich generácií i literárnu tvorbu terajších spisovateľov.

A preto v stredu ( 29. 3. 2023 ) žiaci prvých ročníkov v rámci tematického celku informačná výchova  navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade a strávili tak hodiny slovenského jazyka a literatúry netradičným spôsobom. Návšteva knižnice bola pre žiakov veľmi zaujímavá. Žiaci boli oboznámení s knižnicou, s postupom vyhľadávania knižných titulov, rozdelením kníh podľa oblastí, písaním „sočky“ a dozvedeli sa veľa ďalších informácií ako sa čo najlepšie orientovať v knižnici,  alebo ako využiť knižničné služby pri svojom štúdiu na všetkých typoch škôl. Žiaci si aj zasúťažili, vyhľadávali konkrétne tituly, bibliografické údaje o knihe, ktoré si potom navzájom odprezentovali a v kontakte s knihami si budovali vzťah k literatúre, čo považujem za veľmi dôležité. Návštevou knižnice sme si zároveň pripomenuli mesiac marec ako Mesiac knihy. Dúfam, že sa návšteva Podtatranskej knižnice žiakom páčila tak ako mne a budú si aj naďalej budovať vzťah ku knihám a literatúre.

                                                                                                                                        Karol Paukovič 1.A


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.