Záver školského roka patrí aktivitám, ktoré posilnia tímovú solidaritu v triede a prispejú k relaxácií. Spolupodieľanie sa rodičov žiakov na programe aktivít prináša veľa pozitívnych vplyvov ako aj posilnenie vzťahu školy a rodiny.

Naša koncoročná triedna aktivita sa stala ešte zaujímavejšou vďaka jednej šikovnej mamičke, ktorá svojou nadšenosťou pre fotografiu prispela k obohateniu zážitku pre žiakov 1.C triedy. Martina Blašková, ktorá je zanietenou fotografkou, sa ponúkla, aby s žiakmi zdieľala svoje skúsenosti a znalosti z oblasti fotografovania.  Prednáška sa konala v priestoroch cukrárne a kaviarne „Malý princ“ v Poprade. Žiaci videli zaujímavé fotografie, príklady rôznych fototechník a zaujímavé príbehy zo svojich fotografických dobrodružstiev. Pani Martina vysvetlila základné pojmy a techniky, ako je expozícia, kompozícia, zaostrovanie a záber. Pomohla žiakom porozumieť rôznym režimom fotoaparátu a ich použitiu v rôznych situáciách. Predstavila žiakom techniky zaznamenania zaujímavých momentov a udalostí. Zdieľala s nimi tipy a triky, ako zachytiť pohyb, emócie a prírodné scenérie. Ďakujeme Vám Martina Blašková za spoločne strávený čas a za to, že ste prispeli k obohateniu žiakov aj z inej oblasti. Pretože žiaci môžu profitovať zo skúseností a vedomostí rodičov, ktoré môžu byť mimo rámca školského osnovy. To im umožní vidieť vedomostí v reálnom svete a rozšíriť svoje obzory. Spolupodieľanie sa rodičov na školských aktivitách ukazuje, že škola a rodina pracujú spoločne na prospech žiakov. Tým sa vytvára pocit komunity a spolupatričnosti medzi všetkými zúčastnenými.

Prednášku sme ukončili sladkou odmenou – fantastickou tortou, za ktorú veľmi pekne ďakujeme. Po sladkej maškrte sme našu aktivitu presmerovali na šport. Vyskúšali sme si bowling. Strávili sme jeden pekný deň mimo školy. Tešíme sa na prázdniny.

Ing. Iveta Garbinská


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.