Top správy

Dňa 19.12.2022 sa na našej škole uskutočnil Nultý ročník školskej súťaže v znožnom preskoku cez švihadlo – Švihák 2022. Súťaže sa zúčastnili žiaci takmer každej triedy, ktorí v triednych kolách dosiahli viac, ako 100 preskokov/min..

Najlepším švihákom našej školy sa stal Tomáš Zuštiak z I.C triedy so 194 preskokmi/min. Tesne za ním ho „doskákal“ jeho spolužiak Kristián Lesný so 189 preskokmi/min. a na 3. mieste skončil Andrej Krepaský zo IV.C triedy. Na žiakov so 160 preskokmi/min. a viac čakalo menšie prekvapenie v podobe ťažkého švihadla. A aj v tomto prípade sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Zuštiak spolu s Kristiánom Lesným. Najlepšou šviháčkou z pomedzi pedagogický zamestnancov sa stala Ing. Iveta Garbinská.

Srdečne blahoželáme víťazom – skáčte pre zdravie aj naďalej. Ďakujeme za účasť všetkým švihákom našej školy. A taktiež poďakovanie patrí Kristiánovi Jergovi a Stanislavovi Gallikovi zo IV.C, za pomoc pri organizácii školského kola.

Tešíme sa na ďalšie ročníky.

Mgr. Jana Bukovinová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.