Top správy

15. novembra sa dvaja naši štvrtáci Matúš Nemec a Dávid Babják, zúčastnili XVI. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore 26 Elektrotechnika so zameraním na oblasť silnoprúdovej techniky.

Súťaž prebiehala v Spojenej škole Nižná a vyhlasovateľom aj organizačným garantom bola Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Po preverení teoretických vedomostí absolvovaním testu nasledovala praktická časť súťaže. Žiaci mali zapojiť asynchrónny motor so spúšťaním hviezda-trojuholník s časovým relé pomocou stýkačov. Súťažilo 20 žiakov z desiatich škôl z rôznych kútov Slovenska. Aj keď sa naši chlapci na popredných miestach neumiestnili, bola to pre nich dobrá skúsenosť a možnosť porovnať svoje odborné zručnosti.

Súťaž bola na vysokej úrovni a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.

Ján Furcoň


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.