Dňa 24.11. si vybraní žiaci mohli vyskúšať, ako vyzerá pracovná debata Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Vďaka projektu Euroscola sa naša škola zúčastnila online na pracovnom dni v Štrasburgu, ktorý privítal študentov z celej Európy priamo v budove Európskeho parlamentu, ale aj študentov online. Téma pracovného dňa bola „Bezpečný internet pre silnejšiu Európu – angažovanosť EÚ k zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti“. Naši žiaci sa od 10.00 do 12.30 zúčastnili online diskusie, v ktorej vystúpila s krátkym online príhovom p. Roberta Metsola, prezidentka EP, osobne Dita Charanzová, viceprezidentka EP a online Dimitra Liveri, reprezentujúca agentúru EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Z našej strany to nebolo len pasívne počúvanie debaty, ale ako jediná škola sme sa online prihlásili o slovo a aktívne zapojili do diskusie s p. Ditou Charanzovou. Ak máte záujem pozrieť si diskusiu a aj náš príspevok do nej, nájdete ich na nasledovnom linku: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/euroscola_20231124-1000-SPECIAL-EUROSCOLA .

Marianna Dolná


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.