Stredná odborná škola elektrotichnická sa zapojila a realizovala rôzne projekty pre rozvoj školy, vzdelávania a odbornej prípravy - Erazmus+ 2018, Projekt ESF – Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax, Comenius, Leonardo da Vinci 2013 - Prax elektrotechnikov v nemeckých firmách, Projekt - Efektívne pre prax, Leonardo da Vinci 2012 - Rozširovanie zručnosti elektrotechnikov, Leonardo da Vinci 2011 - Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska, Leonardo da Vinci 2010 - Elektropneumatické systémy v praxi mechatronikov, Comenius Project 2007-2009, Leonardo da Vinci 2007 - Logické elektropneumatické obvody v teórii a praxi budúcich mechatronikov, Leonardo da Vinci 2006 - Názov: Mechatronické riadiace systémy a robotické pracoviska v teórii a praxi, Leonardo da Vinci 2005 - Inovácie CNC programov – získať nové know – how pre rozvíjanie kvality inovácie programovania CNC strojov, Leonardo da Vinci 2004 - Nové technológie v strojárskych a elektro odboroch a marketing predajni elektro, Leonardo da Vinci 2002 - Inovácia v slaboprúdovej a silnoprúdovej oblasti.

Erazmus+ 2018

Názov: Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov

Projekt ESF – Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax

Operačný program:  Vzdelávanie

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet SR

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód ITMS: 26110130719

Trvanie projektu: 01.03.2014 -30.11.2015

Comenius Project 2012-2014

Názov: Priatelia Zeme

Leonardo da Vinci 2013

Názov: Prax elektrotechnikov v nemeckých firmách

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko

Počet účastníkov: 10+1

Projekt - Efektívne pre prax

V rámci rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2013 sme vypracovali projekt s názvom Efektívne pre prax.

Termín realizácie projektu: máj – november 2013

Leonardo da Vinci 2012

Názov: Rozširovanie zručnosti elektrotechnikov

Zahraničný patrner: TES Vsetín s.r.o, Česká republika

Počet účastníkov: 10+1

Leonardo da Vinci 2011

Názov: Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko

Počet účastníkov: 10+1

Leonardo da Vinci 2010

Názov: Elektropneumatické systémy v praxi mechatronikov

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko

Počet účastníkov: 10+1

Comenius Project 2007-2009

Co-ordinating school: SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce

Partner schools:    Castle School Thornbury  (UK) 

                            1ST SPECIAL SCHOOL  ˝OI KENTAVRI˝  VOLOS  (Greece)

Leonardo da Vinci 2007

Názov: Logické elektropneumatické obvody v teórii a praxi budúcich mechatronikov

Zahraničný partner: Zespol szkól ponadgimnazialnich NR. 2, Brzesko PL

Počet účastníkov: 20+2

Leonardo da Vinci 2006

Názov: Mechatronické riadiace systémy a robotické pracoviska v teórii a praxi

Zahraničný partner: SPŠ SaE Ústi nad Labem ČR

Počet účastníkov: 15+2

Leonardo da Vinci 2005

Názov: Inovácie CNC programov – získať nové know – haw pre rozvíjanie kvality inovácie programovania CNC strojov

Zahraničný partner: ISŠ Zlín ČR

Počet účastníkov: 8+2

Leonardo da Vinci 2004

Názov: Nové technológie v strojárskych a elektro odboroch a marketing predajni elektro

Zahraničný partner: ISŠ Valašské Meziříčí ČR

Počet účastníkov: 6+1

Leonardo da Vinci 2002

Názov: Inovácia v slaboprúdovej a silnoprúdovej oblasti

Zahraničný partner: Dordrecht Holansko

Počet účastníkov: 15+4


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.