Túto otázku si kladú každoročne žiaci na hodinách štylistiky a vytvárajú na ňu rôzne žánre patriace do umeleckého štýlu, aby sa tak zapojili do celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe na danú tému.

Od čias svojho vzniku súťaž prijala obrovské množstvo literárnych prác z celého Slovenska a časom sa začala postupne prispôsobovať dobe. A tak aj ona prebieha on-line formou na báze aplikácie Edupage, podobne ako všetky ostatné vedomostné súťaže. Proces, ktorý žiaci s písaním prác museli absolvovať, začal triednymi kolami s uzávierkou 13. januára. My sme najlepšie práce prezenčne predstavili na školskom kole 16. januára 2024 a spolu so žiackou porotou ohodnotili. Dnes, 31. januára, prebieha celoštátne kolo, do ktorého sme potvrdili 5 žiakov našej školy, ktorí mali najlepšie práce. Sú to: Patrik Sedlák z I.A triedy, Stanislav Ľach a Lukáš Gallik z I. C triedy, Karol Paukovič z II.A triedy a Martin Kyšeľa zo IV. C triedy. Výsledky celoštátneho kola oznámime po ich zverejnení.

M. Nestorovičová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.