Organizácia spojených národov vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Chudoba negatívne vplýva nielen na ekonomickú budúcnosť krajiny, ale má dopad aj na duševné a sociálne zdravie rodiny ako takej.

Nemožno individualizovať a viniť jedinca zato, v akej situácii sa nachádza.

 Už po druhýkrát bola pri príležitosti tohto významného dňa vyhlásená potravinová zbierka, ktorá prebiehala vo vestibule našej školy. Vyzbierané potraviny sme so žiakmi 3.C triedy odniesli  rodinám do Centra sociálnych služieb - Domov pod Tatrami, ktorý sa nachádza vo Svite.

Poznáte ten skvelý pocit, keď pomôžete niekomu, kto to naozaj potrebuje? Tí, čo darovali, určite ho zažili a sme radi, že sme aj takouto formou niekomu pomohli.

Ing. Ján Gemza

 


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.