Top správy

Áno, je to tak. Už je to 50 rokov, odkedy sa začala písať história súčasnej Strednej odbornej školy elektrotechnickej. To sme nenechali nepovšimnuté a 20. 12. 2022 sme si 50-tku pripomenuli aj my.

Najprv sme jej venovali rozhlasovú reláciu počas prvej vyučovacej hodiny. Po jej skončení sa všetci žiaci spolu s učiteľmi presunuli do telocvične. Tam si po príhovore pani riaditeľky pozreli prezentačné video, ktoré zmapovalo históriu našej školy od roku 1972 dodnes. Programom nás sprevádzala pani učiteľka PaedDr. Miroslava Nestorovičová spolu so žiakmi I.A triedy, s ktorými tiež predniesla dramatizovanú báseň k výročiu školy.

Po oficiálnom programe sme umocnili predvianočnú atmosféru vianočným kvízom a súťažami, do ktorých boli zapojení reprezentanti každej triedy. Nechýbal stoličkový tanec, či silná ruka. III.A nám zahrala a zaspievala tradičné Roľničky, I.C predviedla vtipnú scénku. Vyhlásené boli tiež výsledky o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triedach. Tento program zabezpečila Mgr. Mária Komorová.

Poobede sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy presunuli do reštaurácie Kaskáda v Matejovciach, kde s nimi prišli 50-tku osláviť aj zástupcovia PSK, zástupcovia zamestnávateľov, bývalí riaditelia našej školy a súčasní riaditelia stredných škôl okresu Poprad. Oficiálny program bol takmer totožný s tým v telocvični, len svoj príhovor pridal aj vedúci odboru školstva PSK. Na záver programu nám zahrala ešte cimbalovka Silband z Košíc. Po programe sme hostí pohostili a potom už v neformálnej atmosfére spolu oslávili okrúhle výročie našej školy.

Ing. Marianna Dolná


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.