Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v tradícii a opäť usporiadala Olympiádu o Európskej únii. Elektronické kolo súťaže sa konalo v stredu 24.10.2022 o 10:00 prostredníctvom elektronického dotazníka. Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka. Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomosti študentov o Európskej únii.

Elektronický dotazník bol vypracovaný kombinovanou formou otázok s možnosťou zvolenia správnej odpovede, resp. vpísania správnej odpovede na konkrétnu otázku. Náročnosť otázok: 15 otázok v kategórii ľahké, 10 otázok stredne náročných a 5 otázok náročných. Spolu súťažiaci odpovedali na 30 súťažných otázok a dotazník mal časovú platnosť 30 minút. Olympiáda preverila znalosti študentov v oblasti fungovania Európskej únie, jej hodnôt a smerovania.

Do súťaže sa prihlásili tri tímy. Z III.A žiaci Dávid Šifra, Juraj Mlynár a Filip Janaček. Za IV.A súťažili žiaci Dávid Babják, Oliver Duračinský a Ondrej Pavel. Zo IV.C žiaci Adrián Tomášek, Andrej Komendák a Michal Jakubčák.
Záujem a pochopenie základných princípov fungovania hodnôt EÚ zo strany mladých ľudí je zásadná potreba, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

Mgr. Andrea Vaverčáková

 


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.