Top správy

Prvé tohtoročné číslo časopisu Nulák je pred Vami. Toto číslo je ale špeciálne a to z dvoch dôvodov.

Prvý dôvod je tohtoročná zmena šéfredaktora a druhý, že aktuálne vydanie je celé venované téme projektu Minigrant V-4. Spracovanie tohto čísla nebolo úplne jednoduché, ale myslím si, že sme to spolu s našou Redakčnou radou zvládli na výbornú. Prečítajte si ho, a tak sa ponorte spolu s nami do našich ciest, najprv po Poľsku a potom s Poliakmi po Slovensku. Viac už neprezrádzam a sami si prečítajte naše potulky Poľskom a Slovenskom.

Váš nový šéfredaktor časopisu Nulák: Karol Paukovič

nulak


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.