Milí čitatelia, s čistým svedomím môžem nazvať tento polrok cestovateľským. Žiaci našej školy precestovali v krátkom čase polovicu Európy a priniesli si do všedných školských dní veľké vrece zážitkov, poznatkov a dojmov z ciest. Česko, Francúzsko, Poľsko, krajiny so svojráznym koloritom spoločenského života, krajiny s nádhernými kultúrnymi a historickými pamiatkami, s ľudovými tradíciami a prírodnými krásami.

     Prichádza leto a vy si môžete o týchto krajinách prečítať v reportážach, ktoré pre náš časopis napísali niektorí z účastníkov jednotlivých ciest. Určite vás zaujme a hlboko sa dotkne návšteva Osvienčimu a pripomenie nám, že mier je ten najvzácnejší pojem pre ľudstvo a zopakovať niečo také, ako svetovú vojnu, by malo apokalyptické a katastrofické dôsledky. Okrem toho v časopise nájdete klasiku - naše správičky, ktoré mapujú, čo sa udialo v škole od vydania posledného čísla a to bolo, prosím pekne, v marci. Za ten čas toho bolo naozaj veľmi veľa, od súťaží, cez cesty a exkurzie či maturity, ukončené rozlúčkou s aktérmi maturít, tohtoročnými štvrtákmi.  Krásnou bodkou našej práce, Redakčnej rady a tých, ktorí do časopisu prispeli, bolo ocenenie nášho časopisu v súťaži Stredoškolských časopisov Prešovského kraja, kde sme od Syndikátu novinárov dostali Špeciálne ocenenie a porota nás zaradila do bronzového pásma. 

     No, čo dodať na záver? Užite si leto, slnko, vodu, vzduch, nech vám nie je príliš horúco a vrátite sa v novom školskom roku zdraví, oddýchnutí a o to viac nabití energiou a elánom do nových výziev a cieľov.

šéfredaktor: Jakub Pajer II.C

 nulak


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.