Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá EuropeDirect vyhlásili tento rok už 18. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Súťaž sa konala v Poprade v hoteli Satel a našu školu reprezentovali Dávid Šifra, Juraj Mlynár z III.A triedy a Tobias Závacký z III.C triedy. Podmienkou účasti bolo aj odovzdanie projektu, ktorý vypracoval v triednom kole Andrej Hrabkovský z III.A triedy.

Hlavnými oblasťami pre tento rok boli témy: Európsky rok 2023, podpora digitálnej gramotnosti, boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie, Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.

Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom odpovedali na otázky týkajúce sa Európskej únie, v druhom museli rýchlo vyriešiť tajničku v rôznych jazykoch, v poslednom kole študenti preukázali znalosti na základe obrázkov týkajúcich sa rôznych významných osobností, miest a zaujímavosti Európskej únie.

Za účasť v tejto náročnej súťaži sme si zaslúžili diplom, dozvedeli sme sa mnoho nových a zaujímavých informácií. Chlapcom za reprezentáciu ďakujeme a organizátorom súťaže patrí veľká vďaka za skvelé organizačné zabezpečenie a vytvorenie príjemnej súťažnej atmosféry.

                                                                                              Mgr. Andrea Vaverčáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.