Top správy

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove organizuje vedomostnú súťaž pod názvom  „Mladý Digitálny Európan 2023„.  Je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl Slovenska elektronickou formou.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé školské kolo prebehlo 10. mája 2023. Na vyplnenie testu školského kola MDE 2023 mali žiaci 45 minút. Úlohy v teste boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 na pôde Prešovskej univerzity. Súčasťou národného kola bude aj sprievodný program v dňoch 14. – 15. júna 2023, ktorý pre účastníkov pripravili organizátori súťaže. Pre najúspešnejších riešiteľov sú pripravené atraktívne ceny.

Výsledky budú zverejnené 31. mája 2023

Ing. Iveta Garbinská


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.