Dňa 15.5.2024 sa realizovala vedomostná súťaž o Európskej únii pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl elektronickou formou.

Mladý digitálny Európan je elektronické testovanie so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Nadväzuje na obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, do ktorej sa žiaci zapájajú prezenčnou formou. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci z II.C triedy – M. Barčák, J. Dravecký, O. Dluhý, Š. Žembovič, G. Krempaský a P. Blaško. Z III.C triedy súťažil J. Pajer, M. Trošan, T. Dlugoš, J. Gonšor, B. Matalík a K. Harabin. Žiaci odpovedali na 30 otázok a preukázali všeobecné vedomosti o Európskej únii. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Vaverčáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.