V dňoch 1. a 2.6. sme s našimi prvákmi a druhákmi absolvovali účelové cvičenia. So žiakmi prvého ročníka sme si po prvýkrát vyskúšali matematicko-fyzikálnu prechádzku so začiatkom od našej školy, pokračovali sme peši do centra Spišskej Soboty, odtiaľ do Popradu - Veľkej a v závere sme sa rozišli na námestí sv. Egídia v Poprade.

Naopak s druhákmi sme sa vybrali úplne opačným smerom. Vyštartovali sme od Kauflandu zo sídliska juh III. a pokračovali sme smerom na Kvetnicu – lom, Kvetnicu – Oboru a ďalej smerom na Lopušnú Dolinu a späť. Žiaci mali možnosť načerpať nové sily z prírodného prostredia a zopakovať si orientáciu v teréne.

Matematické prechádzky vznikajú po celej Európe, preto sa pani učiteľky Mgr. Rybáková a Mgr. Bukovinová rozhodli pre svojich žiakov pripraviť matematickú a fyzikálnu prechádzku v ich okolí a tak poukázať na to, že matematika a fyzika je všade okolo nás.

Žiaci 1.A, 1.C a 1.D sa 1.6.2023 zoznámi s mobilnou aplikáciou MathCityMap, kde si vyskúšali riešiť matematickú prechádzku v Spišskej Sobote s 12 úlohami a fyzikálnu prechádzku v Poprade – Veľkej s 5 úlohami. Pracovali v trojčlenných alebo štvorčlenných skupinách na zadaných úlohách. Pre vyriešenie úloh museli najskôr potrebné údaje zistiť, vyhľadať a odmerať priamo v teréne. V Spišskej Sobote sa potrápili napríklad nad tým koľko centimetrov štvorcových dreva potrebujeme na zhotovenie jednej novej lavičky v parku; koľko eur zaplatí 6 členná rodina ak navštívi pobočku Podtatranského múzea v Spišskej Sobote; koľko kilogramov váži pamätná tabuľa na jednom z meštianskych domov špecifickej spišskej architektúry alebo koľkými spôsobmi môžeme vystúpiť po schodisku do kostola sv. Juraja. V Poprade – Veľkej sa žiaci snažili odhadnúť dĺžku chodníka na základe dĺžky svojho kroku, zisťovali tiež aká je tiažová sila pôsobiaca na nosníky mosta a aký je hydrostatický tlak na dne potoka.

Okrem iného sa žiaci mohli dozvedieť niekoľko zaujímavosti z histórie Spišskej Soboty, mohli si z blízka obzrieť kostol sv. Juraja, zvonicu, Mariánsky stĺp, evanjelický kostol ale aj meštianske domy.

Pre tých, ktorí by si chceli tiež vyskúšať matematickú prechádzku v Spišskej Sobote alebo fyzikálnu prechádzku v Poprade – Veľkej si môžu obe tieto prechádzky stiahnuť do svojej aplikácie MathCityMap pod nasledujúcimi kódmi:

0515635: Matematická prechádzka po námestí Spišskej Soboty

1415685: Fyzikálna prechádzka v Poprade - Veľkej

P. Rybáková, J. Bukovinová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.